Privacystatement


Privacyverklaring 

Delta T Techniek, gevestigd aan Stokhem 46, 6321 PG Wijlre, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals in deze privacyverklaring is beschreven. 

Contactgegevens: 

Delta T Techniek 

Stokhem 46
6321 PG Wijlre 

Telefoon: +31 6 15571229 

E-mail: info@delta-t-techniek.nl

Website: www.delta-t-techniek.nl

 

Naam functionaris voor de gegevensbescherming (FG): Niet van toepassing 

E-mailadres functionaris voor de gegevensbescherming: Niet van toepassing 

Persoonsgegevens die wij verwerken: 

Delta T Techniek verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt.
Hierna vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken. 

KLANTEN

Bedrijfsnaam

Voor- en/of achternaam 

Adresgegevens

Telefoonnummers 

E-mailadres

Bankrekeningnummer 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt Delta T Techniek persoonsgegevens?

Delta T Techniek verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

Uitvoeren van opdrachten 

Afhandeling betaling
Telefonisch of e-mail contact
Afleveren van goederen en/of diensten 

Geautomatiseerde besluitvorming. 

Delta T Techniek verklaart dat bij de verwerking van persoonsgegevens geen gebruik gemaakt wordt van geautomatiseerde besluitvorming. 

 

Hoe lang bewaart Delta T Techniek persoonsgegevens? 

-      Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:
- Bewaartermijn klanten > Minimaal 7 jaar i.v.m. wettelijke verplichting 

-      Bewaartermijn personeel > Minimaal 7 jaar i.v.m. wettelijke verplichting 

-      Bewaartermijn projectordner > 10 jaar daarna handmatig verwijderd. 

Deelt Delta T Techniek persoonsgegevens met derden? 

Delta T Techniek deelt alleen persoonsgegevens met derden indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Het verkopen van gegevens aan derden gebeurt niet. Bewerkers die uw gegevens verwerken doen dit volledig onder verantwoordelijkheid en verwerken de gegevens enkel voor het doel waarvoor de gegevens oorspronkelijk zijn verzameld. Als Delta T Techniek gegevens deelt vanwege een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld met de belastingdienst, dan worden de gegevens niet meer enkel voor het oorspronkelijke doel gebruikt. Op dat moment is Delta T Techniek niet meer verantwoordelijk voor de verstrekte gegevens. 

Gebruikt de website van Delta T Techniek cookies? 

Delta T Techniek maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken. 

Delta T Techniek biedt relaties op de volgende wijze de gelegenheid om hun rechten uit te oefenen.
U kunt contact met ons opnemen als u:

-      uw gegevens gewijzigd, gecorrigeerd of verwijderd wilt hebben 

-      inzage wilt hebben in welke gegevens van u geregistreerd zijn en op welke wijze deze geregistreerd zijn 

-      bezwaar wilt aantekenen tegen de gegevensregistratie of gegevensverwerking 

-      uw gegevens overgedragen wilt hebben naar uzelf of een andere partij 

U ontvangt van ons uiterlijk 4 weken ná indienen van uw verzoek antwoord. 

 

 

 

 

 

Hoe beveiligt Delta T Techniek uw persoonsgegevens? 

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegeven uitermate serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op. 

Uw rechten geldend maken: 

De AVG biedt u het recht op inzage, correctie en verwijdering van deze gegevens. Tevens wordt u het recht geboden om uw eerder verleende toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking en wordt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid geboden. 

U heeft het recht om ons te verzoeken de gegevens die wij van u hebben aan u of een andere partij over te dragen. 

Wij zijn verplicht om de betreffende gegevens op een algemeen erkend en gebruikt FORMAT (bijvoorbeeld een Excel tabel) te verstrekken. 

Dit recht beperkt zich tot gegevens die u zelf heeft verstrekt én de gegevens die worden verwerkt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst. 

U kunt contact met ons opnemen om uw recht geldend te maken. 

Elk verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, bezwaar en gegevensoverdraagbaarheid wordt altijd binnen 4 weken beantwoordt. 

Mocht u, om voor u moverende redenen, van mening zijn dan wij niet conform de wetgeving hebben gehandeld kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.