Een storing wat nu?

Een storing is niet leuk maar hier onder een korte handleiding wat u kunt doen.

Komt u er niet uit bel gerust.

Gsm : +31 6 15571229

De aardlekschakelaar weigert
De aardlekschakelaar dient om de installatie (of bij meerdere aardlekschakelaars een gedeelte) uit te schakelen bij gevaarlijke situaties. 
De aardlekschakelaar in de meterkast dient met een zekere regelmaat gecontroleerd te worden op de juiste werking. Dit kan simpel door de test knop op de aardlekschakelaar in te drukken. Als u dit doet, dan dient direct de aardlekschakelaar uit te schakelen. Gebeurt dit niet dan is het raadzaam een vakman te waarschuwen om de aardlekschakelaar na te kijken en eventueel vervangen.Laat U de aardlekschakelaar niet controleren of vervangen dan kan een fout in de installatie of in 
een elektrisch apparaat de aardlekschakelaar niet uitschakelen. Deze situatie is bijzonder gevaarlijk. 

U kunt dan een elektrische schok krijgen van de installatie of het defecte apparaat.  

 

2. De aardlekschakelaar springt uit en u krijgt hem niet meer in
Als de aardlekschakelaar spontaan uitschakelt dient u eerst te kijken waarom dit gebeurt. 
Vaak is het een kleinigheid zoals een koffiezet apparaat dat overgelopen is of een waterkoker die overkookt.

Dan de betreffende stekker uit het stopcontact halen en de aardlekschakelaar weer inschakelen. Soms is het echter minder eenvoudig. U weet niet waarom de aardlekschakelaar uitschakelt en als u de aardlekschakelaar weer inschakelt 
lukt dit niet.

Dan moet u als volgt te werk gaan: 

Een aardlekschakelaar beveiligd nooit meer dan 4 groepen. Zet de groepen die achter de betreffende aardlekschakelaar zitten allemaal uit met de automaat of met het groepenschakelaar.

Zet dan de aardlekschakelaar weer in.

Blijft de aardlekschakelaar "in" dan één voor één de groepen weer inschakelen.

Komt u bij de groep waar de fout inzit dan schakelt de aardlekschakelaar direct uit.

U weet dan in welke groep de fout zit. Zet deze groep uit en zet de rest van de groepen die geen fout geven weer aan.

U kunt nu kijken in welk gedeelte van het pand de spanning weg is. 
Vaak kunt u dan ook de oorzaak vinden.

Zoniet dan is het raadzaam een vakman te waarschuwen. 

 

3. Installatie delen die vaak een aardlek storing veroorzaken
Vaak zijn het dezelfde installatie delen die storing veroorzaken.
Het is dan ook wijsheid om die delen bij storing even te controleren alvorens een vakman te waarschuwen. Installatie delen die vaak een aardlek storing veroorzaken zijn bijvoorbeeld: 
Buitenverlichting aan de wand of in de tuin, buiten wandcontactdozen (stopcontacten), 
kabels in de tuin die met graven geraakt zijn, koffiezet apparaten, waterkokers, koelkasten 
die ontdooid zijn en weer opgestart worden, wasautomaten en wasdrogers
(vooral condensdrogers waar het waterreservoir van overloopt).

De fout kan ook in de installatie zitten.

Let wel, een goed aangelegde installatie kan bijna niet spontaan een aardlek fout geven. 
Het zijn echter factoren van buitenaf die dit wel kunnen. Denk hierbij aan een lekkage in het platdak of een lekkage in de waterleiding boven in de meterkast ook een flinke onweersbui waar de bliksem inslaat kan een oorzaak zijn dat bij u de aardlek uitvalt.

 

 

4. Hoe vaak moet u de aardlekschakelaar testen
De aardlekschakelaar dient 1x per maand te worden getest. Als u dit doet dan garandeert de fabriek een juiste werking.

Uit de praktijk blijkt dat aardlekschakelaars nooit of bijna nooit worden getest. Als we de mensen dan vragen waarom niet dan blijkt dat mensen het vervelend vinden als alle apparatuur met een ingebouwde klok (video, wekkerradio, thermostaat etc.)
elke keer opnieuw in te moeten stellen.

Wij adviseren dan om de aardlekschakelaar te testen bij het omzetten van zomertijd naar wintertijd en ook bij het omzetten van wintertijd naar zomertijd.

U moet de klokken dan toch opnieuw instellen.

Zo pakt u de veiligheidstest mooi mee. 

 

5. Er is helemaal geen spanning meer
Als er helemaal geen spanning meer is dan zijn er 2 mogelijkheden.Het stroomleverend bedrijf heeft een storing.

Dit kunt u controleren door te kijken of de buren wel spanning hebben als deze ook geen spanning hebben dan kunt u het beste bellen met de "netbeheerder" in Limburg is dit Enexis 
Of de eigen hoofdzekering is gesprongen. 

In de tweede situatie kunt u zelf nagaan of de verdeelkast onder de meter aan de buitenkant warm aanvoelt. Is dit het geval dan is er sprake van een overbelasting.

U heeft dan meer vermogen afgenomen dan waar de hoofdzekering voor bestemd is. Dit gebeurt vaak in het voor en najaar als gevolg van extra kachels omdat de CV nog niet aanstaat of als de wasmachine en droger gelijk aanstaan en dan ook nog de vaatwasser. 
ook voor een hoofdzekering belt u met de "Netbeheerder"
Deze zal de hoofdzekering vervangen en de kast weer veilig verzegelen.

U mag dit nooit zelf doen, alles onder en aan de meter is verboden om open te maken.

De hoofdzekering kan ook door een kortsluiting defect raken.

Het leidt te ver om hier precies uit te leggen hoe dat kan. 
Het is dan echter wel zaak om een vakman te waarschuwen die de kortsluiting kan verhelpen. 

 

6. Er hangt een brandlucht in de meterkast
Als er een brandlucht in de meterkast hangt dan heeft dit veelal met overbelasting te maken. 
U kunt dan het beste nagaan wat er allemaal in huis aan vermogen is aangesloten.
(wasautomaat, wasdroger, vaatwasser, kookplaat, magnetron, oven / grill, etc. ). 
U kunt dan een vakman advies vragen of Uw installatie geschikt is voor de aangesloten apparaten.

Vaak hoeft een brandlucht niet het gevolg te zijn van overbelasting. 
Een schroef die los geraakt is of nooit goed vast gezeten heeft kan ook vreemde dingen veroorzaken.

Het zal niet de eerste keer zijn dat er een schakelaar totaal verkoolt door een losse schroef.

Ons advies is dan ook, controleer regelmatig de meterkast op extreme warmte ontwikkeling. 

 

7.Het licht knippert
Als het licht knippert van een enkele lamp, dan kan het lampje aan het einde van zijn levensduur zijn.

Is het echter een hele groep in huis die regelmatig knippert, dan kan de oorzaak ernstiger zijn.

Heel vaak is dit al een voorbode van de in punt 6 genoemde losse schroef of een slecht contact in de groepenschakelaar.

Een enkele lamp kunt u eenvoudig zelf vervangen.

Bij de tweede mogelijkheid is het raadzaam de vakman te waarschuwen. 

 

8 .De stoppen worden heet
Als de smeltveiligheid/ smeltveiligheden (stoppen) te heet worden is dit veelal het gevolg van overbelasting van de groep. Dit wordt veroorzaakt door b.v. 2 zware apparaten op één groep.

Zware apparaten zijn bijvoorbeeld: wasautomaat, wasdroger, vaatwasser, kookplaat, magnetron, oven / grill, boiler, zonnebank, sauna etc.

Vaak kunt u het probleem verhelpen door een apparaat aan te sluiten op een andere groep.

Bij nieuwe aanleg worden voor alle voornoemde apparaten dan ook aparte groepen gemaakt om de continuïteit te waarborgen.

In een bestaande situatie is uitbreiding vaak wel mogelijk, alleen gaat dit vaak gepaard met een zichtbare montage van de installatie.

Uw installateur zal er echter alles aan doen dit zo netjes mogelijk te doen.